Målinger fra oktober 1969 til stortingsvalget 1973

 

Grafen ovenfor og tabellen nedenfor viser utviklingen fra den første meningsmålingen etter valget i 1969, frem til stortingsvalget i 1973. Det vil derfor være naturlig å se opp- og nedganger i sammenheng med EF-kampen i 1972. Arbeiderpartiets nedgang på 11,2 prosentpoeng fra 1969 til 1973 var partiets største noen gang. Samtidig var SVs fremgang på 7,8 prosentpoeng også partiets største.

Tabellen kan lastes ned i excel-format her: Norske meningsmålinger 1969-1973.

(Anders Langes parti er i tabellen merket som Frp har enkelthets skyld).

ÅR Måned Måler Ap H Frp Sp SF KrF V NKP DLF AKP
1969 Okt TNS Gallup AS 55,9 16,3 10 1,7 8,8 6,6 0,7
Nov TNS Gallup AS 53,3 17,5 9,6 3,6 8 7,4 0,6
Des TNS Gallup AS 52,9 17,3 9,7 3,3 8,8 6,6 1,4
1970 Jan TNS Gallup AS 59,5 14,8 8 2,1 8,8 5,8 0,9
Feb TNS Gallup AS 54,7 21,3 7 2,5 6,4 7,1 1,1
Mar TNS Gallup AS 60,3 15,9 7,6 1,5 7,6 6 1,1
Apr TNS Gallup AS 53,9 17,4 8,9 2,3 9,6 6,9 0,8
Mai TNS Gallup AS 59 16,2 7,5 1,9 7,9 6,7 0,8
Jun TNS Gallup AS 54,4 17,9 9,5 1,7 8,3 7,1 1
Jul TNS Gallup AS 53 18,6 8,7 2,9 7 8,9 0,8
Aug TNS Gallup AS 57,3 17,3 8,3 6,8 1,1 8,8 0,4
Sep TNS Gallup AS 57,3 15,8 10,4 1,9 7,9 6 0,8
Okt TNS Gallup AS 57,7 15,4 9,8 2,2 7,7 6,3 0,9
Nov TNS Gallup AS 57,6 16,6 7,6 2,1 8,9 6,6 0,6
Des TNS Gallup AS 58,7 16,2 8,1 2,4 8,2 5,8 0,6
1971 Jan TNS Gallup AS 56,7 14,9 11,7 2,7 7,5 5,9 0,5
Feb TNS Gallup AS 51 16,9 12,5 2,8 7,9 7,5 1,3
Mar TNS Gallup AS 56,4 14,4 11 2,6 7,8 7,1 0,8
Apr TNS Gallup AS 54,6 13,5 12,7 2,9 9 6,5 0,8
Mai TNS Gallup AS 56,2 13,8 13,5 2,7 7,5 5,1 1,3
Jun TNS Gallup AS 52,3 18,5 12,1 3,6 6,9 5,6 0,9
Jul TNS Gallup AS 51,1 18,7 11,4 3,9 6,4 7,3 1,2
Aug TNS Gallup AS 50,6 17,5 10,1 5 7,5 8,8 0,5
Sep TNS Gallup AS 44,2 18,6 12,9 6,8 7,2 9 1,2
Okt TNS Gallup AS 44,1 18,6 13 6,7 7,4 9 1,2
Nov TNS Gallup AS 44,8 16,6 13,9 6,1 9,8 7,9 0,8
Des TNS Gallup AS 47,2 16,5 13,4 8,1 7,9 6,3 0,7
1972 Jan TNS Gallup AS 44,5 17,2 15,9 6,6 7,9 6,9 0,9
Feb TNS Gallup AS 43,3 18,6 13,6 6,6 7,5 9,1 1,3
Mar TNS Gallup AS 44,7 19,3 13 6,9 7,5 7,5 1,1
Apr TNS Gallup AS 43,6 18,7 14,2 6,6 7,6 7,4 1,8
Mai TNS Gallup AS 46,4 19 11,8 6,7 6,7 7,8 1,6
Jun TNS Gallup AS 49,2 16 12,7 7,3 6,8 6,4 1,6
Jul TNS Gallup AS 44,2 21,2 10,7 6,4 8,8 7,3 1,4
Aug TNS Gallup AS 44,2 18,6 11,1 7,4 9,1 8,1 1,6
Sep TNS Gallup AS 42,3 21,4 14,9 6,6 6,7 7,2 1
Okt TNS Gallup AS 48,1 18,9 13,3 5,9 6,5 5,5 1,7
Nov TNS Gallup AS 47,1 18,1 13,2 6,8 8,9 4,2 1,7
Des TNS Gallup AS 44,9 19 12,2 6,6 9,1 3,5 1,3 3,5
1973 Jan TNS Gallup AS 43,6 20,1 12,9 6,8 7,8 3,1 1,2 4,4
Feb TNS Gallup AS 41,7 24,1 10,9 6,4 8 2,4 1,1 5,4
Mar TNS Gallup AS 43 21,7 9,7 7,6 6,6 3,3 1,1 6,6 0,4
Apr TNS Gallup AS 40,2 22,3 11,5 7,4 8 3,3 1,1 5,4 0,8
Mai TNS Gallup AS 39,1 19,6 5,4 11,3 6,6 9,7 3,5 1,1 3,8 0,1
Jun TNS Gallup AS 38,7 17,2 4,2 12,8 9,8 9,4 3,5 0 4 0,5
Jul TNS Gallup AS 39,7 17,3 5,9 11,1 8,2 9,9 3,4 0 3,5
Aug TNS Gallup AS 39,7 16,9 4,7 12,2 8,5 9,3 4 0 3,9 0,5
Sep TNS Gallup AS 31,9 19,9 4,4 10,3 13,9 11,8 2,9 0 2,8 0,9
STORTINGSVALG 35,3 17,2 5 11 11,2 11,9 2,3 0 3,4 0