Målinger i 1964 og 1965

 

Grafen ovenfor og tabellen nedenfor viser utviklingen fra den første publiserte meningsmålingen i Norge, nemlig i januar 1964, til stortingsvalget i 1965. Ap hadde et tydelig fall i løpet av valgkampen, mens SF løftet seg litt mot valgdagen.

Tabellen kan lastes ned i excel-format her: Norske meningsmålinger 1964-65.

 

ÅR Måned Måler Ap H Sp SF KrF V NKP
1964 Jan TNS Gallup AS 49,3 22 8,8 2,3 7,7 8,7 1,3
Feb TNS Gallup AS 51,5 16,1 10,8 3 8,2 9,6 0,8
Mar TNS Gallup AS 50,3 17,1 10,9 2,9 9,2 8,5 1,1
Apr TNS Gallup AS 48,5 19,5 9,4 3,9 8,9 9,4 1,2
Jun TNS Gallup AS 50,2 20,3 8,8 3,9 7,9 8 1
Jul TNS Gallup AS 52,3 19,8 7,9 2,7 7 8,7 1,6
Aug TNS Gallup AS 51 18,1 10,2 3,3 7,4 8,8 1,2
Sep TNS Gallup AS 50,3 21,2 7,6 2,8 8,8 8,1 1,2
Okt TNS Gallup AS 45,4 19 10,4 3,9 9,4 11 0,9
Nov TNS Gallup AS 46,3 20,3 7,3 4,1 8,2 12,7 1,1
Des TNS Gallup AS 50,1 18,6 7,8 4,9 6,6 11,1 0,9
1965 Jan TNS Gallup AS 46,2 22,2 8,3 4,3 8,6 9,6 0,7
Feb TNS Gallup AS 48,5 19,6 8,8 4 8 10,6 0,6
Mar TNS Gallup AS 46,3 21,5 9,1 4,7 7,9 9,5 1
Apr TNS Gallup AS 48,8 19 10,6 4,1 7 9,4 1,1
Mai TNS Gallup AS 50,9 19,4 10,1 3 7,4 8,1 1,1
Jun TNS Gallup AS 53 19,2 8,2 3,4 8,4 7,5 0,4
Jul TNS Gallup AS 53,5 18,3 7,9 4 8,9 7,1 0,3
Aug TNS Gallup AS 48,1 20,8 9,4 4 7,9 9,4 0,4
Sep TNS Gallup AS 47,2 20,2 7,7 6,1 7,2 11 0,6
STORTINGSVALG 43,1 20,3 9,4 6 7,8 10,2 1,4