1993: Personlige intervjuer og telefonintervjuer

1993 var den første gangen det ble registrert to målinger med forskjellige metoder fra samme byrå i samme måned. Nedenfor er det fire grafer som viser målingene med de to metodene side om side for de fire største partiene ved valget samme år.

Målingene med telefonintervjuer målte konsekvent Høyre høyere enn målingene med personlige intervjuer, og noe av den motsatte trenden ser vi hos Arbeiderpartiet. Senterpartiet og SV hadde på sin side nesten inverterte trender av hverandre.