Målinger fra oktober 1973 til stortingsvalget 1977

 

Grafen ovenfor og tabellen nedenfor viser utviklingen fra den første meningsmålingen etter valget i 1973, frem til stortingsvalget i 1977. Legg merke til at det kun er registrert to målinger mellom november 1976 og valget i 1977. Den tydeligste trenden er nok nedgangen til SF/SV fra valget 1973 til valget 1977, og Arbeiderpartiets fremgang i løpet av den samme perioden.

Tabellen kan lastes ned i excel-format her: Norske meningsmålinger 1973-1977.

 

ÅR Måned Måler Ap H Frp Sp SF/SV KrF V RV NKP DLF AKP
1973 Okt TNS Gallup AS 34,7 17,2 3,3 10,6 15 12,6 3,2 0 2,3 0,6
Nov TNS Gallup AS 37,1 17,1 4,2 11,5 13,5 10,8 2,4 0 2,4 0,5
Des TNS Gallup AS 35,4 16,7 5,5 10,1 12,3 12,4 2,9 0 2,7 0,7
1974 Jan TNS Gallup AS 36,9 15 4,5 11 12,3 11,8 4,4 0 2,3 1
Feb TNS Gallup AS 38,9 18,7 4,4 11,2 10 10 3,5 0 1,8 0,5
Mar TNS Gallup AS 38,2 18,1 3,4 10,9 11,3 11,1 3,3 0 2,1 0,2
Apr TNS Gallup AS 34,9 21 3,2 10,1 11,8 11,3 3,3 0 1,6 0,8
Mai TNS Gallup AS 32,2 22,9 3,9 9,1 11,7 12,1 4 0 2,2 0,5
Jun TNS Gallup AS 31,8 25,2 3,3 10,1 13,5 9,3 3,6 0 1,5 0,6
Aug TNS Gallup AS 34,6 23,4 2,9 11,4 11,5 9,3 3,6 0 1,6 0,6
Sep TNS Gallup AS 33,9 24,1 2,3 8,9 10,4 10,2 4,1 0 2,2 1,1
Okt TNS Gallup AS 36,1 21,9 2,6 9,2 13 9,5 3,2 0 1,5 0,4
Nov TNS Gallup AS 37 19,6 3,2 10,6 11 10,8 3,1 0 2 0,9
Des TNS Gallup AS 33,2 21,5 2,3 11,2 14,3 10,1 3 0 1,9 0,5
1975 Jan TNS Gallup AS 36,9 22,9 1,6 10 12,1 9,2 3,7 0 1,9 0,5
Feb TNS Gallup AS 35,1 21,8 2,2 12,9 9,1 10,8 4,4 0 1,6 0,7
Mar TNS Gallup AS 37 21 2,2 11,9 10 9,4 4,2 0 1,9 0,4
Apr TNS Gallup AS 36,5 21,9 2,1 11,7 9,8 9,3 4,1 0 2,2 0,8
Mai TNS Gallup AS 35,1 23,7 2,3 11,1 9,6 9,8 3,4 0 2,2 1
Jun TNS Gallup AS 37,4 23,2 1,8 9,6 8,2 11,3 3,4 0 2,5 0,4
Aug TNS Gallup AS 41,6 20,3 2,2 10,6 7,6 8,7 3,4 0 2,8 1,1
Sep TNS Gallup AS 40,5 22,6 1 10,6 6,3 11,4 3,5 0 2,3 1,1
Okt TNS Gallup AS 41,7 21,7 1,7 11,5 5,1 11,1 3,4 0 2,3 0,7
Nov TNS Gallup AS 40,3 21,4 1,8 12,8 3,2 12,6 3,4 0 3,1 0,7
Des TNS Gallup AS 41,4 23,6 1,3 12,8 5,1 8,6 3,1 0 3,1 0,4
1976 Jan TNS Gallup AS 39,4 22,6 1 14,1 7,1 9,5 3,5 0 1,8 0,4
Feb TNS Gallup AS 43 22,4 1,9 11,5 5,4 10,1 3,7 0 1,9 0,6
Mar TNS Gallup AS 42,8 20,2 0,9 12,8 5,6 10,2 3,9 0 2,1 0,8
Apr TNS Gallup AS 43,3 19,7 0,8 14,1 4,5 9,2 4,1 0 2,6 0,3
Mai TNS Gallup AS 42,9 21,3 0,9 11,5 5,6 9,6 4,5 0 1,6 0,7
Aug TNS Gallup AS 44,9 22,4 0,9 9,7 4,6 9,4 4,1 0 1,8 0,7
Sep TNS Gallup AS 45,1 22,3 0,3 12,3 5,2 9,7 3 0 0,8 0,2
Okt TNS Gallup AS 44,9 20,5 0,9 12,4 3,9 10,9 3,1 0 1,5 0,6
Nov TNS Gallup AS 44,2 23,8 0,5 13,2 3,4 9 2,6 0 2 0,4
1977 Aug TNS Gallup AS 42 22 0,9 10,3 5,4 11,9 4 0,4 0,8 1,9 0
Sep TNS Gallup AS 43,6 28,4 1,3 6,4 4,7 10 3,8 0,7 0,1 0,7 0
STORTINGSVALG 42,3 24,5 1,9 8,6 4,2 9,8 2,4 0,6 0,4 1 0