Målinger fra oktober 1977 til stortingsvalget 1981

 

Grafen ovenfor og tabellen nedenfor viser utviklingen fra den første meningsmålingen etter valget i 1977, frem til stortingsvalget i 1981. Den første Høyrebølgen er tydelig fra den grafiske fremstillingen, selv om det er verdt å merke seg at Høyre ikke hadde en eneste måling i denne perioden hvor de var større en Arbeiderpartiet.

Tabellen kan lastes ned i excel-format her: Norske meningsmålinger 1977-1981

 

ÅR Måned Måler Ap H Frp Sp SV KrF V RV NKP DLF
1977 Okt TNS Gallup AS 44,3 26 0,9 5 4,7 11,1 4,7 0,6 0,6 1,7
Nov TNS Gallup AS 44,6 25,1 1 6,6 4,8 10,4 4,8 0,7 0,4 1,2
Des TNS Gallup AS 41,9 26,6 0,9 7 5,7 11,3 3,6 0,9 0,3 1,9
1978 Jan TNS Gallup AS 43,3 26,5 0,7 8 6 8,8 3,8 0,8 0,4 1
Feb TNS Gallup AS 38,1 27,9 1,7 8,3 6,3 9,2 5,1 1,1 0,1 1,8
Mar TNS Gallup AS 41,8 26,4 1,3 8 6,9 8,4 4,6 0,9 0,1 1
Mai TNS Gallup AS 41,1 27,9 1,2 5,8 5,3 10,7 5 1 0,5 0,7
Jun TNS Gallup AS 40,6 27,6 1,6 7,3 5,3 10,4 4,6 0,9 0,2 0,6
Aug TNS Gallup AS 40,5 27,1 1,1 9,1 4,6 11,5 3,8 0,3 0,5 1
Sep TNS Gallup AS 42,6 28,3 1,1 7,2 3,6 11 3,4 0,6 0,2 1,2
Okt TNS Gallup AS 40,6 29,9 1,4 7,3 3,8 10,1 4,7 0,8 0,1 0,8
Nov TNS Gallup AS 38 30,3 2,2 7 4,4 11 4,9 0,7 0,2 0,9
Des TNS Gallup AS 39,4 29,5 1,8 7,6 4,1 10,6 4,5 0,7 0,4 1,1
1979 Jan TNS Gallup AS 38,6 29,9 1,4 6,8 5,1 10,5 5,5 0,9 0,2 0,7
Feb TNS Gallup AS 36,8 33,9 1,6 6,8 4,8 9,3 4,6 0,4 0,4 0,7
Mar TNS Gallup AS 38,3 32,5 1,7 8 3,7 10,1 4,1 0,8 0,1 0,5
Apr TNS Gallup AS 37,4 33,4 1,6 6,8 4,4 10,1 4,3 0,5 0,3 0,6
Mai TNS Gallup AS 39,4 31,8 0,8 7,4 4,8 9,2 4,9 0,6 0,1 0,7
Jun TNS Gallup AS 38 31,6 0,7 8,1 5,4 9,5 4,7 0,7 0,1 0,5
Aug TNS Gallup AS 37,3 31 1,3 9 5,3 9,8 4,1 0,6 0,4 0,6
Sep TNS Gallup AS 37,4 28,7 3,7 6,4 4,9 8,9 6,3 1,6 0,4 0,4
Okt TNS Gallup AS 36,6 32,1 2,8 5,4 5,2 7,6 7,1 0,7 0,2 1,4
Nov TNS Gallup AS 39,3 30,1 2,2 7,7 4,4 8,2 6,4 0,8 0,1 0,3
Des TNS Gallup AS 38,4 29,9 3,3 7,4 4,6 8,3 5,9 0,7 0,2 0,8
1980 Jan TNS Gallup AS 37,8 30,6 2,6 6,7 5 8,5 6,7 1 0,2 0,5
Feb TNS Gallup AS 37,4 31,5 2,4 6,4 5,1 8 7,1 0,7 0,1 1
Mar TNS Gallup AS 39,1 29,8 2,7 6,1 5,3 8,1 6,3 0,7 0,5 1
Apr TNS Gallup AS 37,9 28,1 2,1 7 5,8 9 7,3 0,2 0,2 1
Mai TNS Gallup AS 39,5 28 2,2 7,4 4,9 9 6,5 1,1 0,1 0,6
Jun TNS Gallup AS 38,8 30,4 1,8 6,6 5,8 9 5 0,4 0,2 1,4
Aug TNS Gallup AS 38,2 29,9 2,7 7 5,1 9,1 5,7 1,1 0,1 0,4
Sep TNS Gallup AS 40,4 26,8 2,3 6,2 5,2 8,8 5,9 1,2 0,5 1,2
Okt TNS Gallup AS 36,6 31,9 2,2 7 5,3 8,2 5,7 0,9 0,3 1,2
Nov TNS Gallup AS 36 31 1,5 9,2 5,7 9 5,3 1,2 0,1 0,5
Des TNS Gallup AS 41,5 25,9 1,8 8,8 5,4 9,1 5,3 0,4 0,1 0,7
1981 Jan TNS Gallup AS 38 29,6 0,7 7,9 5,6 11,3 4,2 0,5 0,1 0,7
Feb TNS Gallup AS 36,4 30,4 1,6 8 4,9 10,7 4,6 1,6 0,3 0,6
Mar TNS Gallup AS 35,2 31,5 1,3 7,4 5,3 10,4 5,7 0,9 0 0,9
Apr TNS Gallup AS 33,8 30,3 1,8 6,7 7,8 10,3 6,3 0,8 0,2 0,6
Mai TNS Gallup AS 37,2 29,6 0,8 10,3 6,8 8,4 4,3 1,1 0 0,4
Jun TNS Gallup AS 37,6 31,7 1,4 8,1 3,5 8,1 4,7 1,3 0,3 0,4
Aug TNS Gallup AS 38,6 30 1,3 6,7 5,3 7,9 6,5 1,4 0,4 0,7
Sep TNS Gallup AS 37 30,9 3,7 7,4 6,9 6,9 5,2 1,4 0 0,1
STORTINGSVALG 37,2 31,7 4,5 6,7 4,9 9,4 3,9