Målinger fra oktober 1981 til stortingsvalget 1985

 

Grafen ovenfor og tabellen nedenfor viser utviklingen fra den første meningsmålingen etter valget i 1981, til stortingsvalget i 1985. Som grafen ovenfor viser var oktober 1981 den første gangen Høyre ble målt til Norges største parti. I meningsmålings-sammenheng kan dette beskrives som «toppen» av den første Høyrebølgen.

Tabellen kan lastes ned i excel-format her: Norske meningsmålinger 1981-1985

 

ÅR Måned Måler Ap H Frp Sp SV KrF V RV NKP DLF
1981 Okt TNS Gallup AS 33,5 36,1 5 6,2 7,3 6,5 3,4 0,9 0,5 0,2
Nov TNS Gallup AS 38,2 30,2 4,7 7 5,6 7,6 4,3 1 0,4 0,4
Des TNS Gallup AS 35,8 30,9 4,2 6,4 6,3 9 5,4 0,9 0,1 0,1
1982 Jan TNS Gallup AS 36,1 32,6 5,6 6,7 5,9 6,9 4 0,6 0,1 0,3
Feb TNS Gallup AS 37,5 29,6 5,9 7,5 6,8 5,9 5 0,8 0,1 0,7
Mar TNS Gallup AS 38,3 29,7 4,9 6,4 6,6 7,2 5 0,7 0,2 0,2
Apr TNS Gallup AS 34,7 28,4 5,8 6,6 7,6 9 5,7 0,7 0 0,9
Mai TNS Gallup AS 36,3 32,2 5,2 6 5 6,7 5,3 0,8 0,3 1,6
Jun TNS Gallup AS 38,8 30,4 4,4 5,4 5,2 8,5 4,2 1,7 0,1 0,9
Aug TNS Gallup AS 35,4 30,8 4,6 5,7 7,5 7,2 6 1,1 0,1 0,5
Sep TNS Gallup AS 39,1 31,6 5,4 5,5 6,6 5,4 5,1 0,6 0,1 0,1
Okt TNS Gallup AS 39,4 31,2 4,1 6,6 6,8 6 4,5 0,7 0,2 0,1
Nov TNS Gallup AS 41 28,1 5,4 5,5 4,9 7,6 5,6 0,7 0,2 0,4
Des TNS Gallup AS 38,3 31 5,4 6,2 5,6 7,1 3,8 1,5 0,1 0,5
1983 Jan TNS Gallup AS 36,8 29,3 6,7 5 7,5 9,1 3,9 1,2 0,1 0,5
Feb TNS Gallup AS 37 33,7 4,5 5,3 6,1 6,8 4,4 1,3 0 0,9
Mar TNS Gallup AS 37,9 30,9 5,8 8,2 4,5 6,4 5,3 0,2 0,2 0,6
Apr TNS Gallup AS 36,4 29,9 6,3 6 6,6 8,2 5 0,9 0,3 0,4
Mai TNS Gallup AS 37,6 30,7 6 6,4 6,3 6,4 5,2 1,1 0,1 0,2
Jun TNS Gallup AS 37,1 30,4 5,2 4,4 7,7 8,9 4,5 1,2 0,2 0,5
Aug TNS Gallup AS 36,2 28,3 6,5 7,4 7,4 6,8 5 1,2 0,4 0,7
Sep TNS Gallup AS 37,7 24,4 8,5 5,3 8,5 7,1 6,5 1,5 0,4 0,1
Okt TNS Gallup AS 38,3 24,2 9,7 6 9,7 5,8 4,1 1,5 0,2 0,6
Nov TNS Gallup AS 42,6 26,6 6,4 5,8 5,5 6,6 4 1,7 0,2 0,7
Des TNS Gallup AS 40,7 27,5 6,1 6,2 6,7 7 4,5 0,8 0,1 0,3
1984 Jan TNS Gallup AS 41,7 24,9 9,6 5,4 7,9 5,3 3,6 1,1 0,5 0
Feb TNS Gallup AS 40,7 27,3 6,6 7 7,5 6,8 3,2 0,4 0,2 0,1
Mar TNS Gallup AS 43 26,9 7,5 3,9 7,2 5,5 5,1 0,6 0,1 0,2
Apr TNS Gallup AS 41 27 6,2 5,5 7,1 7 4,4 0,4 0,2 1,1
Mai TNS Gallup AS 40,4 25,6 8,4 6,1 6,8 6,8 4,7 0,7 0,2 0,5
Jun TNS Gallup AS 40,1 28,2 7,6 5,4 6,5 5 4,8 1,1 0,5 0,6
Aug TNS Gallup AS 41,9 27,1 7,3 5,2 6,6 6,2 4 0,7 0,4 0,5
Sep TNS Gallup AS 40,9 27,9 6 5,5 6,1 6,8 5,2 0,9 0,3 0,3
Okt TNS Gallup AS 41,3 27,4 6,2 4,8 5,2 8,8 4,8 1 0,1 0,3
Des TNS Gallup AS 46,3 23,4 6 5,8 7,1 7,1 2,9 1,1 0,4 0,1
1985 Jan TNS Gallup AS 43,9 26,8 4,9 5 7,1 7,4 3,5 1,3 0 0
Mar TNS Gallup AS 41,1 28,6 4,7 5,9 6 7,6 4,2 0,9 0,3 0,8
Apr TNS Gallup AS 42 29,8 3,3 7,1 5,4 7,9 2,7 0,9 0,1 0,8
Mai TNS Gallup AS 41,6 26,1 5 7,9 5,7 8,8 3,9 0,5 0,2 0,1
Jun TNS Gallup AS 40,5 29,2 4,8 7 6,8 7,2 3,3 0,6 0,2 0,3
Aug TNS Gallup AS 37,1 29,8 3,9 6,4 7,8 8,9 4,2 1,2 0,1 0,6
Sep TNS Gallup AS 39,8 29,3 4 6,9 6,4 7,8 4,2 1,1 0,1 0,4
STORTINGSVALG 40,8 30,4 3,7 6,6 5,5 8,3 3,1