Målinger i 1995

  Grafen ovenfor og tabellen nedenfor viser utviklingen på meningsmålingene i løpet av 1995. Den tydeligste utviklingen i løpet av året var at Frp i løpet av høsten stabiliserte seg over 10 %. Selv om tallene omtalt her utelukkende er basert på stortingsmålinger, viser dette seg også igjen i Frps resultat ved fylkestingsvalget på 12,0 […]

1994: For eller mot norsk EU-medlemskap?

Grafen ovenfor og tabellen nedenfor viser utviklingen på meningsmålingene når det gjelder spørsmålet om norsk EU-medlemskap, i løpet av 1994. I grafen og den første tabellen er de som svarte «vet ikke» utelatt. I den andre tabellen er disse inkludert. Målingene i løpet av året viste en klar konvergens mot 50/50. Valgdeltakelsen i folkeavstemningen 28. […]

Målinger i 1994

  Grafen ovenfor og tabellen nedenfor viser utviklingen på meningsmålingene i løpet av OL- og EU-året 1994. Det kanskje mest fremtredende trekket ved målingene i løpet av året var stabiliteten, i det mange vil anse som ett av de mest turbulente årene i nyere norsk historie. De to målingene som skiller seg ut fra resten […]