1994: For eller mot norsk EU-medlemskap?

Grafen ovenfor og tabellen nedenfor viser utviklingen på meningsmålingene når det gjelder spørsmålet om norsk EU-medlemskap, i løpet av 1994. I grafen og den første tabellen er de som svarte «vet ikke» utelatt. I den andre tabellen er disse inkludert.

Målingene i løpet av året viste en klar konvergens mot 50/50.

Valgdeltakelsen i folkeavstemningen 28. november var på svært høye 88,6 %. På snittet av de tre siste målingene i november var andelen som sa «vet ikke» 19,3 %. At bare 11,4 % faktisk ikke stemte betyr at nesten halvparten av de som ikke visste hva de skulle stemme endte opp med å stemme. Det kan se ut som om et flertall av disse stemte for EU-medlemskap.

Tabellen kan lastes ned i excel-format her: EU-målinger 1994.

 

Måned Måler For Mot
Jan Opinion 38,4 61,6
Jan MMI 36,1 63,9
Feb Opinion 43,0 57,0
Feb MMI 42,5 57,5
Mar Opinion 38,8 61,2
Mar MMI 39,7 60,3
Apr Opinion 40,4 59,6
Apr MMI 41,1 58,9
Mai Opinion 38,2 61,8
Mai MMI 36,7 63,3
Jun Opinion 34,7 65,3
Jun MMI 35,3 64,7
Aug Opinion 38,8 61,2
Aug MMI 38,6 61,4
Sep Opinion 35,5 64,5
Sep MMI 40,6 59,4
Okt Opinion 42,8 57,2
Okt MMI 42,5 57,5
Nov Opinion 41,7 58,3
Nov ACNielsen 44,4 55,6
Nov MMI 44,5 55,5
RESULTAT 47,8 52,2

 

Måned Måler For Mot Vet ikke
Jan Opinion 32,1 51,6 16,3
Jan MMI 24,2 42,8 32,8
Feb Opinion 36,5 48,3 15,3
Feb MMI 28,8 38,9 32,3
Mar Opinion 30,5 48,2 21,4
Mar MMI 25,6 38,9 35,6
Apr Opinion 32,7 48,2 19,1
Apr MMI 27,5 39,4 33,1
Mai Opinion 29,3 47,4 23,3
Mai MMI 24,5 42,2 33,2
Jun Opinion 27,5 51,7 20,8
Jun MMI 24,1 44,2 31,6
Aug Opinion 30,4 48,0 21,6
Aug MMI 26,3 41,9 31,8
Sep Opinion 27,6 50,2 22,2
Sep MMI 28,4 41,5 30,1
Okt Opinion 34,1 45,5 20,4
Okt MMI 32,6 44,1 23,4
Nov Opinion 33,5 46,9 19,5
Nov ACNielsen 38,1 47,8 14,1
Nov MMI 33,7 42,0 24,3