Målinger i 1994

 

Grafen ovenfor og tabellen nedenfor viser utviklingen på meningsmålingene i løpet av OL- og EU-året 1994. Det kanskje mest fremtredende trekket ved målingene i løpet av året var stabiliteten, i det mange vil anse som ett av de mest turbulente årene i nyere norsk historie.

De to målingene som skiller seg ut fra resten når det gjelder Høyre og Senterpartiet er ACNielsens i september og november. Det er derfor grunn til å anse disse som uteliggere.

Tabellen kan lastes ned i excel-format her: Norske meningsmålinger 1994.

 

ÅR Måned Måler Ap H Frp Sp SV KrF V RV
1994 Jan Opinion 40,7 16,7 4,4 17,0 10,4 6,5 2,5 1,0
Jan MMI 42,2 18,1 5,3 14,5 8,5 7,2 2,8 0,5
Feb Opinion 39,2 19,4 3,5 15,3 11,9 4,5 3,3 1,8
Feb MMI 44,4 21,0 4,4 12,9 8,7 5,2 2,2 0,7
Feb TNS Gallup AS 44,2 17,1 4,8 12,1 9,5 6,8 3,3 1,1
Mar Opinion 42,5 16,4 3,8 16,0 8,8 6,3 3,7 1,3
Mar MMI 43,4 21,1 3,6 14,3 8,8 4,8 2,0 1,2
Mar TNS Gallup AS 42,0 18,8 4,5 13,8 11,7 5,0 2,1 0,6
Apr Opinion 41,5 19,0 3,4 15,8 8,8 7,0 3,2 1,0
Apr MMI 40,6 20,3 5,3 15,1 8,4 6,3 2,8 0,8
Apr TNS Gallup AS 42,5 19,6 3,7 12,2 11,1 5,7 3,8 0,8
Mai Opinion 37,6 19,6 3,1 17,3 12,2 5,1 2,8 1,2
Mai MMI 40,2 20,7 3,0 15,5 10,1 6,4 2,5 0,7
Mai TNS Gallup AS 38,6 18,4 4,8 15,4 10,9 6,2 3,9 1,0
Jun Opinion 38,3 19,6 3,4 17,7 10,1 6,7 2,6 0,6
Jun MMI 40,3 21,6 2,4 17,9 10,6 4,2 1,8 0,7
Jun TNS Gallup AS 43,5 21,5 4,5 10,0 9,1 6,1 2,9 1,3
Aug Opinion 43,0 18,6 3,0 16,2 8,9 5,5 2,7 1,1
Aug MMI 40,7 18,9 3,3 14,9 10,8 6,1 4,1 0,8
Aug TNS Gallup AS 41,9 19,5 4,9 12,5 10,4 5,4 3,2 0,8
Sep Opinion 37,7 20,5 3,9 17,9 9,6 6,1 2,8 0,6
Sep ACNielsen 45,8 28,8 2,8 3,7 11,0 1,5 1,9 3,3
Sep MMI 40,6 18,8 3,6 17,7 9,4 4,6 3,4 1,1
Sep TNS Gallup AS 40,4 19,5 4,5 17,4 8,2 5,6 2,1 1,2
Okt Opinion 35,9 22,4 3,1 15,4 9,2 8,0 3,4 1,3
Okt MMI 40,9 21,2 2,6 15,9 9,8 5,4 3,4 0,3
Okt TNS Gallup AS 40,0 18,9 3,7 14,5 11,6 7,6 2,2 0,9
Nov Opinion 39,1 20,3 3,6 16,9 8,1 7,5 3,6 0,6
Nov ACNielsen 42,4 19,6 3,6 16,2 10,1 5,1 2,3 0,1
Nov ACNielsen 41,8 32,8 3,1 4,4 7,9 3,3 2,8 2,8
Nov MMI 39,4 22,2 3,5 13,3 9,2 7,3 3,3 1,1
Nov TNS Gallup AS 41,0 20,5 3,5 14,1 10,1 6,4 2,9 0,8
Des Opinion 48,8 18,6 2,4 12,4 8,7 5,6 2,0 1,0
Des MMI 49,9 18,5 2,1 11,4 8,5 5,4 2,5 0,9
Des TNS Gallup AS 45,5 21,3 3,4 13,2 9,2 7,6 3,5 1,2