Målinger i 1995

 

Grafen ovenfor og tabellen nedenfor viser utviklingen på meningsmålingene i løpet av 1995. Den tydeligste utviklingen i løpet av året var at Frp i løpet av høsten stabiliserte seg over 10 %. Selv om tallene omtalt her utelukkende er basert på stortingsmålinger, viser dette seg også igjen i Frps resultat ved fylkestingsvalget på 12,0 %.

Tabellen kan lastes ned i excel-format her: Norske meningsmålinger 1995,

 

ÅR Måned Dato Måler Ap H Frp Sp SV KrF V RV
1995 Jan Opinion 46,9 20,2 3,9 12,1 9,1 5,1 1,7 0,8
Jan MMI 47,9 19,1 3,6 12,7 7,1 5,8 2,2 0,5
Jan TNS Gallup AS 44,8 18,3 4,0 10,9 10,4 5,5 3,7 1,0
Feb Opinion 42,2 17,9 5,0 13,4 9,5 6,6 3,6 1,2
Feb MMI 47,1 20,0 3,3 10,9 7,2 6,8 2,4 0,7
Feb TNS Gallup AS 49,9 15,0 4,2 11,8 9,7 5,1 2,5 1,5
Mar Opinion 42,5 17,5 5,1 13,0 8,5 8,5 3,4 0,8
Mar MMI 46,4 18,3 5,2 12,5 7,5 5,4 3,5 0,6
Mar TNS Gallup AS 42,3 18,6 7,1 10,4 8,7 7,4 4,0 0,7
Apr Opinion 42,9 21,6 6,5 10,5 7,9 6,5 3,5 0,3
Apr MMI 42,4 20,5 6,5 11,9 8,4 6,0 3,2 0,9
Apr TNS Gallup AS 45,2 20,1 6,7 9,8 8,2 5,6 2,8 0,7
Mai Opinion 42,4 18,3 6,2 11,0 8,9 7,4 3,9 1,2
Mai MMI 40,3 21,5 6,9 11,3 9,2 6,9 2,3 0,7
Jun Opinion 39,9 20,1 6,9 11,6 8,7 7,7 3,3 1,0
Jun MMI 39,4 21,3 6,9 10,7 9,8 6,9 3,2 0,9
Jun TNS Gallup AS 42,5 20,0 6,5 11,6 8,6 7,1 2,2 0,9
Aug MMI 43,5 18,2 5,5 12,6 8,9 8,4 2,2 0,6
Sep Uke 36 Opinion 36,4 24,4 5,8 10,3 9,1 6,6 3,6 1,6
Sep Uke 37 Opinion 38,4 17,5 13,8 10,9 5,6 6,6 5,4 0,9
Sep MMI 41,0 19,5 6,0 13,3 8,8 6,5 2,4 1,8
Sep TNS Gallup AS 40,1 18,6 12,8 8,9 6,6 6,8 6,3 1,0
Okt Opinion 34,7 19,9 13,6 11,4 5,6 8,0 4,7 1,5
Okt MMI 36,2 19,9 12,2 12,8 6,1 5,9 5,5 0,7
Okt TNS Gallup AS 40,6 18,9 11,8 8,0 6,6 6,3 5,6 1,5
Nov Opinion 41,7 15,1 13,5 8,4 7,4 5,6 6,5 1,2
Nov MMI 38,2 20,1 10,6 11,3 7,5 6,2 4,4 1,0
Nov TNS Gallup AS 42,8 17,7 11,8 7,9 7,2 5,9 4,0 0,9
Des Opinion 36,4 18,8 12,1 11,8 7,7 5,9 5,8 1,4
Des MMI 41,9 18,7 11,5 8,7 7,2 7,3 2,9 1,7
Des TNS Gallup AS 41,1 18,1 12,1 8,3 7,8 6,0 4,7 0,9