Målinger i 1996

  Grafen ovenfor og tabellen nedenfor viser utviklingen på meningsmålingene i løpet av 1996. Utviklingen gjennom året vitner om stabilitet for de fleste partier, men en gradvis nedgang for Arbeiderpartiet. Thorbjørn Jagland tok over som statsminister etter Gro Harlem Brundtland 23. oktober. Det er vanskelig å slå fast noen dramatisk effekt av dette i årets […]