Målinger fra oktober 2001 til valget 2005

Grafen ovenfor viser snittet på målingene fra oktober 2001 til stortingsvalget 2005. Tabellen nedenfor gir en komplett fremstilling av alle målinger i den samme perioden. Tabellen kan også lastes ned i excel-format her: Norske meningsmålinger 2001 -2005.

 

ÅR Måned Dato Måler Ap H Frp Sp SV KrF V R
2001 Okt Opinion 21,7 24,3 10,1 4,2 18,5 11,8 5,9 1,9
Okt TNS Gallup AS 24,1 24,5 10,1 4,5 16,3 11,8 5,3 1,1
Nov Opinion 21,3 26,1 10,3 4,1 19,1 12,5 3,9 1,5
Nov TNS Gallup AS 23,4 25,1 9,7 4,4 19,0 11,4 3,9 1,4
Des Opinion 23,6 28,8 13,0 2,8 16,3 10,2 2,6 1,2
Des TNS Gallup AS 26,2 25,4 12,1 4,3 15,6 10,3 4,1 0,8
2002 Jan Opinion 23,0 26,9 13,4 4,5 15,0 10,3 4,0 1,5
Jan TNS Gallup AS 26,3 25,7 13,8 4,1 13,0 11,1 3,8 1,2
Feb Opinion 15,3 26,6 18,0 4,8 19,8 9,0 3,2 1,7
Feb TNS Gallup AS 20,8 17,1 26,8 4,4 16,2 10,0 2,8 0,8
Mar Opinion 15,0 22,9 19,1 4,3 24,0 8,7 3,2 1,2
Mar TNS Gallup AS 18,8 23,7 20,6 5,2 18,1 7,8 3,7 0,7
Apr Opinion 18,4 26,4 16,7 3,4 18,7 10,0 3,0 2,0
Apr TNS Gallup AS 20,2 24,5 21,1 3,9 16,3 8,8 3,2 1,0
Mai Opinion 19,3 21,5 20,1 4,6 17,3 11,0 3,7 1,8
Mai TNS Gallup AS 19,6 23,5 22,8 2,7 15,9 8,4 3,8 1,6
Jun Opinion 22,1 21,5 21,0 3,6 18,2 7,5 3,6 1,2
Jun TNS Gallup AS 17,6 22,0 23,7 5,1 17,8 7,8 3,8 1,3
Jul TNS Gallup AS 22,3 20,7 27,2 3,3 14,1 7,1 2,3 1,1
Aug Opinion 21,7 19,6 26,2 3,5 14,8 8,8 2,2 2,5
Aug TNS Gallup AS 26,0 22,0 21,8 3,0 14,1 7,1 3,3 0,9
Sep Opinion 18,4 21,2 24,9 3,6 18,3 8,4 2,2 1,0
Sep TNS Gallup AS 21,1 20,2 26,3 3,3 16,7 8,2 2,4 1,0
Okt Opinion 20,1 18,3 30,3 3,3 17,8 5,5 1,6 1,0
Okt TNS Gallup AS 24,3 15,3 28,6 4,8 17,1 5,8 2,4 1,0
Nov Opinion 25,2 17,3 26,6 3,9 13,9 8,9 2,8 0,7
Nov TNS Gallup AS 25,4 18,1 25,0 2,8 16,2 6,8 2,9 1,7
Des Opinion 24,2 16,6 23,2 3,9 17,2 8,3 3,8 1,5
Des TNS Gallup AS 25,1 17,4 27,3 4,3 15,3 6,4 1,3 1,4
2003 Jan Opinion 26,4 16,9 21,1 3,8 21,1 6,4 2,3 0,7
Jan TNS Gallup AS 27,9 13,3 28,4 3,4 16,7 5,9 2,5 0,8
Feb Opinion 24,5 14,9 22,8 3,7 22,4 7,1 2,1 1,3
Feb TNS Gallup AS 25,8 18,8 22,8 5,6 16,4 6,6 2,0 0,7
Mar Opinion 24,3 12,5 20,9 4,8 26,1 6,2 2,9 1,9
Mar TNS Gallup AS 25,8 15,4 25,7 4,6 18,3 4,8 3,0 1,2
Apr Opinion 22,1 13,3 18,3 5,6 24,1 8,1 4,1 3,0
Apr TNS Gallup AS 25,6 14,5 19,9 5,0 21,9 8,6 2,7 0,4
Mai Opinion 25,3 18,2 18,5 3,5 20,6 9,0 2,2 2,2
Mai TNS Gallup AS 25,6 17,9 19,4 5,0 19,0 6,8 3,1 1,6
Jun Opinion 28,6 15,9 20,5 4,5 19,9 5,8 2,4 1,7
Jun TNS Gallup AS 26,7 16,1 23,6 4,3 16,8 7,7 2,3 1,2
Jul TNS Gallup AS 27,9 15,2 24,5 3,5 17,7 6,7 2,8 0,6
Aug Opinion 24,9 17,8 18,4 4,6 20,7 7,1 3,0 2,3
Aug TNS Gallup AS 28,6 16,1 19,2 5,4 18,1 5,8 3,4 1,6
Sep Opinion 25,8 16,2 17,5 4,9 20,2 8,3 4,6 1,4
Okt Opinion 28,4 18,3 19,6 6,2 18,0 4,8 2,0 1,6
Okt TNS Gallup AS 26,6 17,9 21,1 6,9 17,9 5,1 2,4 1,2
Nov Uke 46 Opinion 26,9 16,8 19,5 5,8 19,7 5,5 2,9 1,5
Nov Uke 48 Opinion 27,5 14,0 20,1 5,9 21,5 5,4 2,8 1,9
Nov TNS Gallup AS 27,1 16,1 22,3 6,2 17,6 5,0 2,7 1,9
Des Opinion 31,0 16,4 19,0 4,9 18,3 5,2 2,9 0,8
Des TNS Gallup AS 28,1 16,4 20,9 5,6 17,1 5,2 4,1 1,1
2004 Jan TNS Gallup AS 28,4 18,9 18,9 4,6 19,1 6,1 2,7 0,3
Feb TNS Gallup AS 27,8 17,0 19,7 5,1 20,3 4,7 3,6 0,7
Mar TNS Gallup AS 27,4 17,3 21,7 6,3 15,1 6,0 3,5 1,0
Apr TNS Gallup AS 30,3 19,9 18,7 5,0 17,4 4,4 2,9 0,9
Mai TNS Gallup AS 31,6 16,7 17,8 5,6 17,5 5,3 3,3 1,1
Jun TNS Gallup AS 31,1 18,0 19,6 4,2 17,8 4,9 2,6 1,1
Jul TNS Gallup AS 32,1 15,7 20,5 5,8 15,4 6,5 2,1 1,1
Sep TNS Gallup AS 30,4 20,1 18,0 3,9 16,6 6,0 3,1 1,0
Okt TNS Gallup AS 30,7 17,6 19,8 5,0 15,7 6,2 3,1 1,1
Nov TNS Gallup AS 33,4 14,8 16,3 5,9 18,7 6,2 2,6 1,5
Des TNS Gallup AS 29,6 18,8 17,8 5,6 18,1 5,3 3,1 0,3
2005 Jan TNS Gallup AS 34,2 16,1 18,1 5,0 16,8 5,4 2,7 0,4
Feb TNS Gallup AS 32,3 19,7 18,3 5,0 14,8 6,3 2,4 0,4
Mar Respons 29,9 15,9 20,2 7,4 14,4 7,1 3,1 1,1
Mar TNS Gallup AS 32,6 17,5 18,2 4,3 15,8 5,9 3,1 1,3
Apr Respons 34,0 16,6 17,0 5,5 17,0 5,4 3,0 0,7
Apr TNS Gallup AS 31,2 17,5 18,1 7,1 14,9 6,0 3,3 1,3
Mai Respons 34,0 16,4 18,5 4,3 14,0 7,0 3,6 0,6
Mai TNS Gallup AS 31,5 17,0 17,3 5,2 17,5 6,0 3,3 1,0
Jun Respons 32,0 14,7 20,0 4,7 18,2 6,9 1,5 1,2
Jun TNS Gallup AS 30,0 19,0 20,2 5,4 14,2 4,4 3,3 1,1
Jul TNS Gallup AS 26,5 18,6 17,1 7,3 17,5 5,6 3,1 1,3
Aug Uke 32 Respons 32,8 18,5 16,6 4,7 16,4 6,3 1,6 2,1
Aug Uke 35 Respons 32,8 18,3 17,5 6,6 12,1 5,2 4,2 1,9
Aug TNS Gallup AS 31,3 18,2 18,7 5,3 14,2 5,6 3,9 1,6
Sep Respons 35,5 15,8 18,6 6,8 10,4 4,1 6,8 1,5
STORTINGSVALG 32,7 14,1 22,1 6,5 8,8 6,8 5,9 1,2