Målinger fra oktober 2005 til 2006

Grafen ovenfor viser snittet på målingene fra oktober 2005 til slutten av 2006. Tabellen nedenfor gir en komplett fremstilling av alle målinger i den samme perioden. Tabellen kan også lastes ned i excel-format her: Norske meningsmålinger oktober 2005 til 2006.

ÅR Måned Måler Ap H Frp Sp SV KrF V R
2005 Okt Respons 35,1 15,9 17,1 8,5 8,4 5,6 6,3 1,5
Okt TNS Gallup AS 35,9 15,5 18,4 6,7 8,4 5,4 6,6 1,8
Nov Respons 35,1 18,5 16,3 7,8 9,0 5,3 5,8 1,1
Nov TNS Gallup AS 37,2 18,5 14,6 6,5 11,6 4,9 5,0 1,0
Des Respons 32,7 17,2 18,0 6,6 10,3 6,8 5,7 2,0
Des TNS Gallup AS 34,4 16,7 19,0 6,4 11,6 5,2 5,3 0,8
2006 Jan Respons 34,0 16,8 22,4 6,1 8,1 7,2 4,1 1,1
Jan TNS Gallup AS 33,2 20,8 18,4 4,8 10,0 6,9 3,9 1,1
Feb Respons 33,4 14,9 22,3 5,6 10,1 6,2 4,9 1,0
Feb TNS Gallup AS 36,4 16,9 19,0 5,7 9,0 6,6 4,2 0,8
Mar Respons 35,8 14,2 25,1 4,4 8,6 5,1 3,8 1,9
Mar TNS Gallup AS 32,2 17,8 23,7 5,1 9,5 5,2 4,7 1,1
Apr Respons 33,6 10,9 28,4 6,1 8,7 6,1 4,9 0,5
Apr TNS Gallup AS 32,8 12,9 23,7 5,9 10,1 7,3 6,1 1,1
Mai Respons 31,4 11,5 29,2 5,1 10,8 5,4 4,4 1,4
Mai TNS Gallup AS 34,4 13,4 25,7 6,4 9,5 3,8 5,3 0,6
Jun Respons 31,4 17,3 22,6 5,2 9,5 7,1 4,5 1,2
Jun TNS Gallup AS 33,2 15,1 23,9 5,1 9,6 6,2 4,9 1,2
Jul TNS Gallup AS 34,6 14,9 24,2 5,8 8,0 5,5 4,6 1,4
Aug Respons 30,2 21,0 21,6 4,1 11,1 5,9 4,4 1,1
Aug TNS Gallup AS 30,9 15,8 25,2 4,8 7,9 7,2 5,0 2,0
Sep Respons 26,9 22,1 23,7 5,0 8,1 6,4 5,9 1,0
Sep TNS Gallup AS 30,6 16,6 24,9 6,1 9,7 5,3 4,4 0,8
Okt Respons 28,9 18,0 25,2 5,9 9,6 5,7 4,8 1,5
Okt TNS Gallup AS 28,5 18,9 27,6 4,6 8,5 5,4 4,9 1,0
Nov Respons 26,6 20,2 24,3 6,7 7,7 7,5 4,8 2,0
Nov TNS Gallup AS 32,2 16,8 24,4 5,9 8,2 5,5 4,7 1,4
Des Respons 33,7 19,6 22,7 4,5 7,2 7,3 3,2 1,3
Des TNS Gallup AS 32,5 18,2 22,0 5,8 8,9 6,8 4,0 0,7