Målinger i 1997

Grafen ovenfor viser utviklingen på meningsmålingene fra januar 1997 til stortingsvalget samme år. Tabellen nedenfor inkluderer målingene for resten av kalenderåret.

Stortingsvalget i 1997 er kanskje mest kjent for Thorbjørn Jaglands famøse 36,9-kommentar. Jagland kom med kommentaren i midten av august, etter at Ap hadde falt på målingene gjennom våren og sommeren. Målingene i september løftet partiet til 40 %, men dette ble som kjent ikke tilfellet valgnatten.

Tabellen kan lastes ned i excel-format her: Norske meningsmålinger 1997

Måned Dato Måler Ap H Frp Sp SV KrF V RV
Jan Uke 3 Opinion 36,7 18,7 11,4 12,2 7,3 6,0 5,9 1,4
Jan MMI 39,0 20,3 9,5 11,6 7,2 6,1 4,7 1,0
Feb Opinion 33,1 19,3 11,9 11,6 10,1 5,7 6,1 1,7
Feb MMI 37,1 20,1 9,5 10,3 7,7 6,4 6,9 1,6
Mar Opinion 30,9 18,1 11,7 12,0 8,0 7,7 9,0 2,2
Mar MMI 33,2 21,6 11,6 11,4 7,3 7,6 6,1 0,2
Mar TNS Gallup AS 34,3 16,2 15,7 11,6 8,6 5,8 5,0 1,5
Apr Opinion 33,1 19,5 13,8 9,6 7,5 7,0 7,3 1,2
Apr MMI 33,7 22,6 12,9 11,2 5,9 7,5 5,6 0,3
Apr TNS Gallup AS 33,0 19,9 15,6 8,3 5,5 8,8 6,8 1,6
Mai Uke 19 Opinion 27,5 20,5 12,7 10,8 8,8 10,6 7,7 0,9
Mai Uke 20 Opinion 30,9 20,4 13,7 8,7 8,2 8,2 7,5 1,3
Mai MMI 31,3 21,2 14,7 9,4 6,7 7,7 7,5 1,1
Mai TNS Gallup AS 36,8 15,0 15,6 9,3 6,6 7,9 7,4 1,0
Jun Opinion 28,4 18,2 16,2 8,7 8,3 7,3 9,8 1,7
Jun MMI 32,7 18,4 16,8 7,6 6,4 7,4 7,4 1,2
Jun TNS Gallup AS 33,6 17,1 15,5 8,2 7,5 7,9 7,8 0,8
Aug Opinion 34,6 13,2 19,6 6,1 8,3 7,8 7,4 2,2
Aug MMI 33,7 13,6 19,6 8,6 7,0 9,8 4,6 2,1
Aug TNS Gallup AS 40,1 11,8 21,0 3,8 7,2 8,1 4,0 2,1
Sep Opinion 39,0 12,3 13,7 6,1 8,3 12,1 4,7 2,5
Sep MMI 41,5 12,9 15,5 7,1 5,2 11,4 4,3 0,9
STORTINGSVALG 35,0 14,3 15,3 7,9 6,0 13,7 4,5 1,7
Okt Opinion 30,4 14,6 12,8 6,2 9,6 17,0 6,6 2,2
Okt MMI 32,9 17,6 14,9 6,6 7,4 13,3 4,9 1,3
Okt TNS Gallup AS 36,8 12,0 14,4 5,5 6,0 16,6 5,3 2,3
Nov Opinion 34,7 16,4 13,0 5,5 6,9 14,7 7,4 0,9
Nov MMI 37,1 13,0 11,6 7,9 6,5 16,1 5,2 1,8
Nov TNS Gallup AS 34,6 11,4 15,0 4,0 6,8 18,6 6,6 2,0
Des Opinion 30,8 14,5 13,8 5,8 9,3 19,1 4,8 1,3
Des MMI 34,9 15,8 12,0 5,7 7,1 17,8 4,8 1,5