Månedssnitt 1964 – 2021

Excel-filen nedenfor inneholder alle månedssnitt av norske stortingsmålinger fra januar 1964 til januar 2021.

Månedssnitt 1964 – 2021.

Merk at noen av disse månedssnittene kan inneholde så lite som én enkelt måling fra ett byrå/institutt, spesielt en rekke måneder på 1980-tallet og i 2004.

Betegnelsen av partiene er med vilje holdt så enkel som mulig, så for eksempel SV og R har målinger helt tilbake til 1964 selv om disse partiene har gjennomgått flere forandringer i sammensetning, navn med mer.