Målinger i 2007

Grafen ovenfor viser stortingsmålingene i 2007. Tabellen nedenfor gir en komplett fremstilling av alle målinger i den samme perioden. Tabellen kan også lastes ned i excel-format her: Norske meningsmålinger 2007. ÅR Måned Dato Måler Ap H Frp Sp SV KrF V R 2007 Jan Uke 2 Respons 31,6 19,1 21,2 6,3 8,4 5,6 5,2 1,2 Jan […]

Målinger fra oktober 2001 til valget 2005

Grafen ovenfor viser snittet på målingene fra oktober 2001 til stortingsvalget 2005. Tabellen nedenfor gir en komplett fremstilling av alle målinger i den samme perioden. Tabellen kan også lastes ned i excel-format her: Norske meningsmålinger 2001 -2005.   ÅR Måned Dato Måler Ap H Frp Sp SV KrF V R 2001 Okt Opinion 21,7 24,3 10,1 […]

Målinger i 1997

Grafen ovenfor viser utviklingen på meningsmålingene fra januar 1997 til stortingsvalget samme år. Tabellen nedenfor inkluderer målingene for resten av kalenderåret. Stortingsvalget i 1997 er kanskje mest kjent for Thorbjørn Jaglands famøse 36,9-kommentar. Jagland kom med kommentaren i midten av august, etter at Ap hadde falt på målingene gjennom våren og sommeren. Målingene i september […]

Målinger i 1996

  Grafen ovenfor og tabellen nedenfor viser utviklingen på meningsmålingene i løpet av 1996. Utviklingen gjennom året vitner om stabilitet for de fleste partier, men en gradvis nedgang for Arbeiderpartiet. Thorbjørn Jagland tok over som statsminister etter Gro Harlem Brundtland 23. oktober. Det er vanskelig å slå fast noen dramatisk effekt av dette i årets […]

Målinger i 1995

  Grafen ovenfor og tabellen nedenfor viser utviklingen på meningsmålingene i løpet av 1995. Den tydeligste utviklingen i løpet av året var at Frp i løpet av høsten stabiliserte seg over 10 %. Selv om tallene omtalt her utelukkende er basert på stortingsmålinger, viser dette seg også igjen i Frps resultat ved fylkestingsvalget på 12,0 […]

1994: For eller mot norsk EU-medlemskap?

Grafen ovenfor og tabellen nedenfor viser utviklingen på meningsmålingene når det gjelder spørsmålet om norsk EU-medlemskap, i løpet av 1994. I grafen og den første tabellen er de som svarte «vet ikke» utelatt. I den andre tabellen er disse inkludert. Målingene i løpet av året viste en klar konvergens mot 50/50. Valgdeltakelsen i folkeavstemningen 28. […]