Målinger i 1994

  Grafen ovenfor og tabellen nedenfor viser utviklingen på meningsmålingene i løpet av OL- og EU-året 1994. Det kanskje mest fremtredende trekket ved målingene i løpet av året var stabiliteten, i det mange vil anse som ett av de mest turbulente årene i nyere norsk historie. De to målingene som skiller seg ut fra resten […]

Målinger fra oktober 1989 til stortingsvalget 1993

  Grafen ovenfor og tabellen nedenfor viser utviklingen fra den første meningsmålingen etter valget i 1989, til stortingsvalget 1993. Valgåret er den første gangen det registreres to målinger med forskjellige metoder fra samme byrå i samme måned. MMI gjennomførte både personlige intervjuer og telefonintervjuer. Målingene i denne perioden viser hvordan EU-kampen påvirket valg av politisk […]

Målinger fra oktober 1985 til stortingsvalget 1989

  Grafen ovenfor og tabellen nedenfor viser utviklingen fra den første meningsmålingen etter valget i 1985, til stortingsvalget i 1989. 1987 er det første året hvor det er registrert målinger fra andre byråer enn TNS Gallup. Grafen viser Fremskrittspartiets definitive gjennombrudd i norsk politikk, og den første gangen Frp ble målt som større enn Høyre. […]

Målinger fra oktober 1981 til stortingsvalget 1985

  Grafen ovenfor og tabellen nedenfor viser utviklingen fra den første meningsmålingen etter valget i 1981, til stortingsvalget i 1985. Som grafen ovenfor viser var oktober 1981 den første gangen Høyre ble målt til Norges største parti. I meningsmålings-sammenheng kan dette beskrives som «toppen» av den første Høyrebølgen. Tabellen kan lastes ned i excel-format her: Norske […]